Jak požádat o cenovou kalkulaci vazníkové kce

K tomu aby jsme vám mohli poskytnou cenovou nabídku vazníkové konstrukce potřebujeme poslat tyto dokumenty a informace:

  • Půdorys střechy nebo krovu
  • Půdorys nadzemního, přízemního podlaží
  • Řez stavby
  • Tloušťku obvodové zdi a nosných stěn
  • Štítový a okapový přesah
  • Jestli jsou vyzděné štíty
  • Termín realizace

Informace a výkresy posílejte na email: honza@juran.eu

Cenovou nabídku posíláme do 1 – 2 týdnů od poslání poptávky.