Jak požádat o cenovou kalkulaci vazníkové kce

K tomu aby jsme vám mohli poskytnou cenovou kalkulaci potřebujeme tyto dokumenty a informace:

  • Půdorys střechy nebo krovu
  • Půdorys nadzemního, přízemního podlaží
  • Řez stavby
  • Tloušťku obvodové zdi a nosných stěn
  • Délku okapové římsy
  • Jestli jsou vyzděné štíty
  • Termín realizace

Informace posílejte na Email: milan@juran.eu

Cenovou kalkulaci posíláme do týdne od poslání poptávky.