Lisované vazníky

Projektujeme, naceňujeme, vyrábíme a montujeme dřevěné příhradové vazníky GANG-NAIL se spojovacími destičkami

 Výhody příhradových vazníků:

 • rozměrová a tvarová variabilita
 • vysoká produktivita a kvalita práce
 • úspora materiálu (20-40%) a ceny
 • statická samonosnost až do 30 m volného rozpětí - jednoduchá a rychlá montáž
 • materiál - dřevo - přírodní, energeticky nenáročná, ekologická a obnovitelná surovina
 • lehké - minimální zatížení základů, stávajících objektů a střech
 • jednoduchá návaznost ostatních konstrukcí

Použití střešních vazníků:

 • Variabilní systém - možno zastřešit téměřjakýkoliv půdorys - střechy sedlové, valbové, pultové, mansardové, obloukové atd.
 • Rodinné a bytové domy, haly - zemědělské, průmyslové, sportovní; sklady, přístřešky, supermarkety, obchody; nástavby na panelové domy; zastřešení stávajících plochých střech

Návrh vazníkové konstrukce:

 • Návrh vazníků samozřejmě obsahuje statický výpočet, který je vzhledem ke své složitosti a časové náročnosti prováděn speciálním počítačovým programem. Pomocí moderního softwaru fy. MiTEK je minimalizován čas na výpočet konstrukce a optimalizován návrh jednotlivých prutů vazníku, a také velikost a umístění styčníkových desek. Software zároveň vytváří kompletní výrobní a montážní dokumentaci, výpisy materiálů a cenové kalkulace

Materiály vazníků:

 • Dřevo - fošnové řezivo o vlhkosti kolem 20%, obvyklé profily přířezů - 50,60 x 80-240 mm, impregnace proti dřevokaz. hmyzu a houbám - Katrit BAQ;styčníkové desky - široký sortiment - různé tloušťky a délky plechu a tvary trnů, materiál desek - žárový pozink nebo nerez (do agresivního prostředí)

Výroba:

 • Technologická zařízení, speciální úhlová kotoučová pila, velkotonážní stacionární lis (30t)

Skladba střechy s vazníky:

 • Vazníky se osazují na ŽB věnec, dřevěnou pozednici nebo ocel. průvlak - osová vzdálenost zpravidla 1-1,2m (dle stř. pláště a zatížení); prostorová stabilita konstrukce je zajištěna zavětrováním -podélné a příčné v rovině střešní ( prkna, větrovací vazníky); pro montáž vazníků je většinou potřeba jeřáb, v určitých případech lešení (mansardy apod.)