Bastionová pevnost v Olomouci

Proběhla sanace stávajících dřevěných prvků – jejich očištění, otesání degradovaných částí, provedení impregnačních postřiků prvků resp. bandážování resp. tlaková injektáž, doplnění průřezů prvků dotvarováním dřevoepoxi směsí vč. plombování nebo výměna prvků – části prvků, které byly zcela degradovány. Broušení povrchů stávajících dřev. prvků a opětovná montáž – složení jednotlivých konstrukcí.(podlahy, stolice, schodiště…). Otlučení vnitřních a vnějších omítek stěn Prachárny a Ohradní zdi, provedení omítek nových vč. vápenných maleb. Doplnění nového schodiš. lankového zábradlí, vstupního schodiště a nových vstupů s kamennými ostěními, instalace plošiny pro imobilní osoby. Repase resp. výroba truhlářských prvků (okna, dveře, vrata, parapety). Repase ocel. prvků – mříže , sítě, okenice. Realizace nové elektroinstalace, nové el. vytápění, venkovní úpravy terénu a oddrenážování vně ohradní zdi.

Místo realizace: Olomouc
Realizace: 2011