Billův dům, Skanzen

Byla provedena celková rekonstrukce jednoho z nejstarších objektů Valašského muzea. Byly odstraněny veškeré omítky, zdemontována část dřevěné konstrukce, aby se mohly důkladně provést sanace, impregnace, injektáž napadených prvků. Dále byla provedena nová krytina . ručně štípaný šindel, nové omítky, podlahy, obložení. Kamna a pec byly rekonstruovány tak, aby mohly být funkční pro pečení chleba. Taky byla provedena nová elektroinstalace, EPS, EZS, mlhový hasící systém, springlery. Stavení bylo patinováno a ošetřeno nátěry dle pokynů státní památkové péče

Místo ŕealizace: Rožnov pod Radhoštěm
Realizace: 2013