Hrad Bezděz

Proběhla stavba nového schodiště – rovnoramenného a dubového točeného, včetně podřebných podest. Také byly zhotoveny kamenné vyzdívky a dozdívky stěn. Taktéž byly používány kovářské spojování prostředky

Místo realizace: Bezděz
Realizace: 2013