Napojení dřevěnice v Pržně

Proběhlo napojení dřevěnice s částečnými nátěry, byly zhotoveny nové krovy a bylo provedeno rozšíření terasy

Realizace: 2017
Místo realizace: Pržno