Oprava historického domu v Rymicích

Probéhla obnova dřevěných konstrukcí, které byly napadeny dřevokazným hmyzem. Nové roubené stěnovnice byly ručně otesány a natřeny ochraným nátěrem.

Realizace: 2018 – 2019
Druh památky: ÚSKP 17145/7-7078 – venkovská usedlost
Místo realizace: Rymice, Okres Kroměříž, Zlínský kraj