Přístřešky MŠ a ZŠ v Leskovci

Proběhla realizace přístřešků v MŠ a ZŠ v Leskovci

Místo realizace: Leskovec
Realizace: 2013