Protipožární stěna ve firmě Vráblík v Prlově

Byla zhotovena protipořární stěna s protipožárními nátěry ve firmě Vráblík v Prlově

Místo realizace: Prlov