Srub pro bizony v ZOO Brno

Zhotovení srubu pro bizony v ZOO Brno

Místo realizace: Brno, ZOO