Střešní konstrukce – Galvamet

Proběhlo zhotovení střešní konstrukce

Realizace: 2017
Místo realizace:
 Vsetín – Jasenice