Zvonice Soláň

Proběhla realizace tesařských prací na zvonici v Soláňi
Místo realizace: Hutisko-Solanec