Opravy a sanace

1. Chemické ošetření proti dřevokaznému hmyzu a houbám

– impregnace fungicidními a insekticidními prostředky.

a) Tlaková injektáž dřeva proti dřevokaznému hmyzu a houbám –Vývoj většiny druhů dřevokazného hmyzu trvá i několik let .Vrstva chemického přípravku je ale pouze na povrchu a tudíž se k ní larvy ani nedostanou a dál požírají vnitřní část dřevěných částí.Pokud se provádí povrchové nanášení impregnacee nutno ji pravidelně kontrolovat a obnovovat. Nejlépe provádět každých 5 až 10let.
Tlakovou injektáží se napouští dřevo přímo zevnitř.Dřevo se navrtá a přes speciální injektor,který zůstane v ošetřované části,napustí požadovanou chemickou látkou, tlakem až 600kp. Ochrana je tak trvalá.Tato metoda však nelze použít u všech druhů dřevin a konstrukcí.

b) Bandážování – látkové obinadlo napuštěné impregnačním roztokem se postupně omotává kolem dřevěného prvku a tím dochází k postupnému nasávání impregnace do dřeva.Tento postup se vícekrát opakuje ,dle průřezu a druhu dřeviny.

c) Nátěr ,nástřik a máčení v impregnačních vanách – plně vyhovující metoda u nového a nenapadeného řeziva , kde preventivní povrchová impregnace zabrání napadení dřevokazným hmyzema a houbami.Tado metoda vystačí i při nízkém napadení, ale musí se vícekrát opakovat a použít větší množství insekticivnich a fungicidních prvků v roztoku.

d) V tlakové komoře – tato metoda obdobná jako v imregnačních vanách, ale v hermeticky uzavřené nádobě dochází k přetlaku a tím se urychlí vsáknutí impregnačního roztoku do řeziva.


2. Statické zajištění dřevěných prvků

a) demontáž konstrukce a vytvoření co nejpřesnější kopie ze zabudováním zdravých prvků -použití u konstrukcí které jsou velmi špatném stavu

b) vyřezání nevyhovující konstrukce a nahrazení novým řezivem, které musí být co nejvíce zhodné z původním t.j.: (druh dřeviny, vlhkost..% ,opracování -tesané,ručně hoblované atd.)

– plátování

– lepení

– použití kovovových svorníků

c) metoda protézování, vydlabání ztrouchnivělého řeziva a vyplnění specialní hmotou, která zpevní prvek a vrátí jeho statické vlastnosti

– použití , kde se klade důraz na zachování původního prvku(pohledové dřevěné stropy atd.) Postup: Konstrukce se provizorně staticky zajistí a ze strany která není pohledová se machanicky odstraní ( vydlabe) strouchnivělý a napadený materiál tak aby nedošlo k porušení vnějšiho pohledového pláště hranolu .Do zdravého materiálu se osadí spojovací prvky, aby došlo k dokonalému spojení původního prvku a nové výplňové hmoty . Složení hmoty se určí individuálně vzhledem k původnímu materiálu,charakteru stavby atd.